Trojlístek

Mateřská škola Trojlístek se stará o všechny
malé myšičky, sluníčka, žabičky, berušky, včelky a motýlky.

Informace ke dni otevřených dveří a k přijímacímu řízení na školní rok

2018 / 2019

Den otevřených dveří, spojený s VYDÁVÁNÍM DOKUMENTACE K ZÁPISU proběhne na pracovištích MŠ Trojlístek - Kladské 25, Šumavské 32 a Sázavské 5 :

Ve středu 11.4 2018 v 9 – 11 hod. a 15 – 16,30 hod. ( Sázavská 15,20 – 16,30 hod.)

Dokumentaci je možné si vyzvednout i ve čtvrtek 12.4. od 14 do 17 hodin na jednotlivých pracovištích Trojlístku.

Přijímací řízení – zápis - proběhne pro tři pracoviště MŠ Trojlístek ve dnech 2. a 3. 5. 2018 od 14 do 17 hodin , a to POUZE V MŠ TROJLÍSTEK S Á Z A V S K Á 5 ( přízemí ZŠ)

K zápisu zákonní zástupci přijdou s dítětem a předloží :

  • rodný list dítěte
  • platný průkaz totožnosti zákonného zástupce – v případě cizinců pas a kopii povolení k pobytu v ČR
  • potvrzení trvalého pobytu DÍTĚTE, vystavené MČ Praha 2, Odborem správních agend
  • kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte
  • Přihlášku do MŠ
  • Evidenční list dítěte s potvrzením lékaře o řádném očkování ( netýká se dětí které dovrší k 31.8. 2019 věku 6 ti let a dětí s odklady povinné docházky)

Přílohy ke stažení:

  1. Žádost - přihláška do MŠ
  2. Evidenční list
  3. Vyjádření lékaře

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání svého předškolního dítěte, k zápisu se dostavit musí rovněž.

Facebook

Vyberte školku

TrojlístekMš KladskáMš SázavskáMš Šumavská