Trojlístek

Mateřská škola Trojlístek se stará o všechny
malé myšičky, sluníčka, žabičky, berušky, včelky a motýlky.


 

Požadovaná struktura rozpočtu pro základní a mateřské školy.

( v tis. Kč) rok 2018
Výnosy   celkem
11 250,00
Náklady   celkem
10 481,00
Osobní   (mzdové) náklady
5 499,00
Provoz   a údržba
2040,00
Jmenovité   akce
380,00
Zahraniční   zájezdy
0,00
Psychologové
0,00
Ostatní náklady
2 562,00

 

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis. Kč)

Mateřská škola Trojlístek, Praha 2, Kladská 25                    IČ: 70890935

 

Hlavní činnost rok 2018 rok 2019 rok 2020
Výnosy 9228 9300 9400
Náklady 9200 9150 9300
Výsledky hospodaření 28 150 100
Doplňková činnost
Výnosy 8 8 8
Náklady 4 4 4
Výsledky hospodaření 4 4 4
Celkem
Výnosy 9236 9308 9408
Náklady 9204 9154 9304
Výsledky hospodaření 32 154 104

http://urad.praha2.cz/file/fsr1/Usneseni-RMC-Praha-2-c-184-ze-dne-5-3-2018-vcetne-prilohy.pdf

Facebook

Vyberte školku

TrojlístekMš KladskáMš SázavskáMš Šumavská