Mš Šumavská

Mateřská škola Šumavská se stará o všechny
malé myšičky a motýlky.

O nás

Vážení rodiče,

představuje se Vám Mateřská škola Trojlístek - pracoviště Šumavská 32, Praha 2, druhý to lísteček jednoho velkého, zeleného, veselého trojlístku. (Kladská 25, Šumavská 32 a Sázavská 5 je jeden  velký Trojlístek, jeden právní subjekt). Každý lístek je jinak velký, připadá nám jiný, odlišnosti tu jsou, ale malé, celek je však kompaktní! Posuďte sami!

Kde se krásně hraje, spinká? To je naše mateřinka!!

Umístění MŠ:

Mateřská škola je vzdálena 10 minut chůze od metra Jiřího z Poděbrad, přístupná tramvají č.10, 16 z Korunní ulice a tramvají č.11 z Vinohradské třídy.

MŠ má vlastní zahradu ve vnitrobloku v Moravské ulici. Zahrada je vybavena novými atrakcemi, pískovištěm, sociálním zázemím. Sousedí s Čechovými sady, nedaleko je zrekonstruované dětské hřiště U Vodárny.

Historie:

Naše MŠ má dlouhou tradici, vznikla v roce 1971 a od tohoto roku prochází aktuálními změnami interiéru - máme nový, krásný nábytek, přizpůsobený malým, rodinným prostorám školky,  velmi účelně a vkusně řešený, obnovily jsme vybavení hračkami a učebními pomůckami, které vedou k rozvoji tvořivosti, fantazie, zručnosti, dovedností, přemýšlivosti. Zrekonstruovaly jsme prostory pro kroužky, čímž škola získala další prostor pro využití dětmi.

Ještě dnes se k nám mnozí rodiče, ale i děti vracejí se vzpomínkami.

S dětmi pracují a starají se:

  • Pí.uč. Lenka Kosařová – vedoucí učitelka pracoviště
  • Pí.uč. Eva Nejedlá
  • Pí.uč. Jana Krejčí
  • Pí.uč. Andrea Rejchrtová
  • Pí. školníková Lenka Dlouhá


Zdravě nám vaří Marie Valášková a Jitka Tvrzníková

Jsme dvoutřídní MŠ rodinného typu, maximální počet dětí na třídu je 24. Na celé škole je nás zapsáno 48. Děti jsou rozděleny podle věku, vzhledem k tomu, že jsme jen dvoutřídní bývá složení kolektivu heterogenní, záleží na věkovém složení zapsaných dětí pro daný školní rok. Spolupracujeme se ZŠ Jiřího z Poděbrad, spolupráce je konstruktivní. Oceňujeme návštěvy pedagogů ze ZŠ u nás, což je snem mnoha jiných předškolních zařízení. Děti se seznamují s prostředím "velké školy", snažíme se eliminovat u mnohých dětí strach z neznámého prostředí. Zúčastňujeme se setkání s "mladými umělci" v ZUŠ Ilji Hurníka. S pozitivním ohlasem se setkala beseda rodičů s psycholožkou, která přiblížila problematiku vývoje dítěte spolu s jeho možnými úskalími,  odpovídala na otázky rodičů. V tomto trendu budeme  i nadále pokračovat.

Facebook

Vyberte školku

TrojlístekMš KladskáMš SázavskáMš Šumavská